Loading
Overlay

Thành tích

Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của doanh nghiệp 

Năm 2013, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Pháp chế Doanh nghiệp (Bộ Tư pháp) trao Bằng khen tặng đơn vị do có thành tích xuất sắc trong công tác Pháp chế doanh nghiệp giai đoạn 2010 – 2013


Năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng khen tặng đơn vị do đã tích cực tham gia tổ chức ngày hội gia đình Việt Nam năm 2014 do Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du lịch tổ chức


– Năm 2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trao Bằng khen tặng đơn vị do đã có thành tích trong các công tác hoạt động hội, nhân dịp Đại hội nhiệm kỳ 2014 – 2017 của Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội


– Năm 2015, Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng khen tặng đơn vị do đã tích cực tham gia tổ chức Ngày hội gia đình Việt Nam năm 2015 do Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du lịch tổ chức


– Năm 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng khen tặng đơn vị do đã tích cực tham gia tổ chức Ngày hội gia đình Việt Nam năm 2016 do Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du lịch tổ chức


– Năm 2016, Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam trao Bằng khen tặng đơn vị do đã tích cực tham gia Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 36


– Năm 2017, Nhận Bằng khen của UBND Thành Phố Hà Nội, đạt thành tích trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh năm 2016


– Năm 2017, Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam trao Bằng khen tác phẩm của ALO Media đạt giải Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 37


– Năm 2018, Nhận Bằng khen của UBND Thành Phố Hà Nội, đạt thành tích trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh năm 2017


– Năm 2018, Nhận Bằng khen Bộ giáo dục và Đào tạo, đạt thành tích trong công tác đồng hành, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp năm 2018


– Năm 2018, Nhận Bằng khen Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, đạt TOP 200 giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2018


– Năm 2018, Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam trao Bằng khen tác phẩm của ALO Media đạt giải Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 38

Information

 • ALO Media Joint Stock Company (ALO Media)
 • Head Office:
  Room 402, 4th Floor, Hanoi Group Building, 445 Doi Can Street, Ba Dinh District, Hanoi
  Tel: +84 24 6270 1555
  Fax: +84 24 6270 0555
 • Ho Chi Minh Branch:
  27 Ho Van Hue, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
  Tel: +84 28 3511 9070
  Fax: +84 28 3511 9870
 • Hotline: +84 933 166 969
 • Email: info@alomedia.vn
 • Website: www.alomedia.vn

Follow for more

02835.119.070
02835119070