Loading
Overlay

Chương trình kinh tế

Chi phí không chính thức làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp

Hiện nay, theo thống kê ngoài các khoản chi phí bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh, thì các doanh nghiệp trong nước đang phải tốn quá nhiều những khoản chi phí khác trong quá trình...

Sửa Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp cơ hội để doanh nghiệp Việt phát triển

Với những chuyển biến mạnh mẽ trong nền kinh tế, cũng như những mục tiêu phát triển tiếp theo trong thời gian tới. Mục tiêu sửa đổi Luật đầu tư và Luật doanh...

Khuôn khổ pháp lý nào cho hộ kinh doanh?

Hiện nay Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp đang được lấy ý...

Nâng hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật

Chi phí tuân thủ pháp luật được hiểu là các chi phí mà doanh nghiệp, người dân phải gánh chịu trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật, bao gồm 5 loại chi phí:...

Information

 • ALO Media Joint Stock Company (ALO Media)
 • Head Office:
  Room 402, 4th Floor, Hanoi Group Building, 445 Doi Can Street, Ba Dinh District, Hanoi
  Tel: +84 24 6270 1555
  Fax: +84 24 6270 0555
 • Ho Chi Minh Branch:
  27 Ho Van Hue, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
  Tel: +84 28 3511 9070
  Fax: +84 28 3511 9870
 • Hotline: +84 933 166 969
 • Email: info@alomedia.vn
 • Website: www.alomedia.vn

Follow for more

02835.119.070
02835119070