Loading
Overlay

Key personnel

hinh-anh

Dương Thu Hằng

Le Group Vice President/CFO

18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và kế toán. 1994 – 2004: Kế toán trưởng, HQ Vision; 2004: Kế toán trưởng, Le Bros và Lê Media; 2008: Giám đốc Tài chính, Le Group, phụ trách các hoạt động tài chính của các công ty thành viên.

hinh-anh

Dương Thu Hằng

Le Group Vice President/CFO

18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và kế toán. 1994 – 2004: Kế toán trưởng, HQ Vision; 2004: Kế toán trưởng, Le Bros và Lê Media; 2008: Giám đốc Tài chính, Le Group, phụ trách các hoạt động tài chính của các công ty thành viên.

hinh-anh

Dương Thu Hằng

Le Group Vice President/CFO

18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và kế toán. 1994 – 2004: Kế toán trưởng, HQ Vision; 2004: Kế toán trưởng, Le Bros và Lê Media; 2008: Giám đốc Tài chính, Le Group, phụ trách các hoạt động tài chính của các công ty thành viên.

hinh-anh

Dương Thu Hằng

Le Group Vice President/CFO

18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và kế toán. 1994 – 2004: Kế toán trưởng, HQ Vision; 2004: Kế toán trưởng, Le Bros và Lê Media; 2008: Giám đốc Tài chính, Le Group, phụ trách các hoạt động tài chính của các công ty thành viên.

hinh-anh

Dương Thu Hằng

Le Group Vice President/CFO

18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và kế toán. 1994 – 2004: Kế toán trưởng, HQ Vision; 2004: Kế toán trưởng, Le Bros và Lê Media; 2008: Giám đốc Tài chính, Le Group, phụ trách các hoạt động tài chính của các công ty thành viên.

hinh-anh

Dương Thu Hằng

Le Group Vice President/CFO

18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và kế toán. 1994 – 2004: Kế toán trưởng, HQ Vision; 2004: Kế toán trưởng, Le Bros và Lê Media; 2008: Giám đốc Tài chính, Le Group, phụ trách các hoạt động tài chính của các công ty thành viên.

Information

 • ALO Media Joint Stock Company (ALO Media)
 • Head Office:
  Room 402, 4th Floor, Hanoi Group Building, 445 Doi Can Street, Ba Dinh District, Hanoi
  Tel: +84 24 6270 1555
  Fax: +84 24 6270 0555
 • Ho Chi Minh Branch:
  27 Ho Van Hue, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
  Tel: +84 28 3511 9070
  Fax: +84 28 3511 9870
 • Hotline: +84 933 166 969
 • Email: info@alomedia.vn
 • Website: www.alomedia.vn

Follow for more

02835.119.070
02835119070