Mạng xã hội không chỉ góp phần thu hẹp khoảng cách giao tiếp mà còn là diễn đàn kết nối các cá nhân. Tuy nhiên, đi cùng với sự tiện lợi là không ít những mặt hạn chế nhất là về mặt ứng xử online. Vậy ứng xử online như thế nào là có văn hóa?