• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Nhiều ưu đãi thuế cho khu Kinh tế cửa khẩu

Nhiều ưu đãi thuế cho khu Kinh tế cửa khẩu
2014-09-03 11:05:13 469

Kể từ ngày 01/10/2014, khi Thông tư số 109/2014/TT-BTC có hiệu lực, các khu Kinh tế cửa khẩu sẽ nhận được nhiều ưu đãi, đặc biệt về thuế.

Kể từ ngày 01/10/2014, khi Thông tư số 109/2014/TT-BTC có hiệu lực, các khu Kinh tế cửa khẩu sẽ nhận được nhiều ưu đãi, đặc biệt về thuế.

Theo đó,  người Việt Nam và người nước ngoài trực tiếp làm việc, sản xuất kinh doanh tại khu Kinh tế cửa khẩu, có thu nhập từ việc làm, sản xuất kinh doanh tại khu Kinh tế cửa khẩu thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định được giảm 50% số thuế phải nộp.

Cũng theo Thông tư, sẽ không tính thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt với hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, tiêu dùng, xuất khẩu ra nước ngoài hoặc nhập khẩu từ nước ngoài vào Kinh tế cửa khẩu (trừ một số ngoại lệ theo quy định)

Ngoài ra, miễn thuế nhập khẩu, miễn hoặc không tính thuế xuất khẩu đối với máy móc, thiết bị, hàng hóa, dịch vụ khi đáp ứng quy định của Thông tư.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/10/2014.

Kinh doanh & Pháp luật