• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Kinh doanh và pháp luật số 442 - Lỗ hổng chứng thư bảo lãnh cần khắc phục

Kinh doanh và pháp luật số 442 - Lỗ hổng chứng thư bảo lãnh cần khắc phục
2019-08-12 09:06:10 362

Nghiệp vụ bảo lãnh tại các tổ chức tài chính, ngân hàng được nhiều doanh nghiệp tin tưởng sử dụng như một “cứu cánh” nhằm giúp phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra khi một trong hai bên vi phạm cam kết hợp đồng. Và chính các ngân hàng cũng coi đây như một dịch vụ làm gia tăng giá trị, tiện ích cho ngân hàng mình. Tuy nhiên, trên thực tế trong quá trình cung cấp, đã xảy ra nhiều tranh chấp giữa các bên.

 

Kinh doanh và pháp luật