• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Kinh doanh và pháp luật số 441 - Sửa Luật sở hữu trí tuệ đáp ứng yêu cầu hiệp định CPTPP

Kinh doanh và pháp luật số 441 - Sửa Luật sở hữu trí tuệ đáp ứng yêu cầu hiệp định CPTPP
2019-08-12 09:01:30 314

Để đáp ứng các yêu cầu về sở hữu trí tuệ trong Hiệp định Đối tác toàn diện xuyên Thái Bình Dương - CPTPP cũng như đảm bảo sự sự tương thích của Luật Sở hữu trí tuệ với các quy định trong CPTPP, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ với nhiều nội dung quan trọng.

Kinh doanh và pháp luật