• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Kinh doanh và pháp luật số 439 - Gỡ nút thắt cho mô hình kinh doanh mới

Kinh doanh và pháp luật số 439 - Gỡ nút thắt cho mô hình kinh doanh mới
2019-08-12 08:57:42 418

Hệ sinh thái khởi nghiệp đang trên đà phát triển, số lượng và chất lượng các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng như các thương vụ đầu tư cho khởi nghiệp trong thời gian qua ngày càng tăng. Tuy nhiên, môi trường phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các chính sách về đầu tư, các vấn đề liên quan đến thoái vốn, cho vay, đặc biệt là khung pháp lý cho các mô hình kinh doanh mới còn thiếu…đã tạo thành nút thắt khiến các nhà đầu tư còn e ngại, cũng như các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo mất đi cơ hội kinh doanh.

Kinh doanh và pháp luật