• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Kinh doanh và pháp luật số 436 - Sửa Luật lao động cần hài hòa lợi ích giữa các bê

Kinh doanh và pháp luật số 436 - Sửa Luật lao động cần hài hòa lợi ích giữa các bê
2019-07-07 16:32:32 333

Bộ luật lao động hiện hành đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ 1-5-2013. Từ khi ra đời đến nay, bộ luật này đã khắc phục được nhiều điểm hạn chế của luật cũ. Tuy nhiên, sau gần 06 năm áp dụng vào thực tiễn cuộc sống, Bộ luật lao động đã và đang bộc lộ nhiều bất cập gây khó khăn cho việc áp dụng pháp luật, cũng như làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Kinh doanh và pháp luật