• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Kinh doanh và pháp luật số 435 - Cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp

Kinh doanh và pháp luật số 435 - Cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp
2019-06-28 13:55:55 516

Theo phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp, hiện nay, chi phí tuân thủ pháp luật đang là một gánh nặng đối với doanh nghiệp và người dân. Đây cũng là chỉ số mà Việt Nam có điểm số và thứ hạng thấp nhất trong khu vực ASEAN. Và theo Nghị quyết 02 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, một trong những mục tiêu hướng đến là nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật - B1 của Việt Nam lên từ 5 – 10 bậc trong giai đoạn 2019 -2021, riêng năm 2019 tăng ít nhất 2 bậc...

 

Kinh doanh và pháp luật