• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Kinh doanh và pháp luật số 434 - Doanh nghiệp chủ động tránh tranh chấp thương mại về môi trường

Kinh doanh và pháp luật số 434 - Doanh nghiệp chủ động tránh tranh chấp thương mại về môi trường
2019-06-15 14:30:52 432

Việc tham gia, ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới trong thời gian vừa qua hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội phát triển kinh tế cho Việt Nam. Tuy nhiên, xu hướng đưa những tiêu chí môi trường vào các hiệp định FTA thế hệ mới để tăng tính ràng buộc, cam kết sẽ gây ra rất nhiều thách thức. Việt Nam đã chính thức tham gia vào CPTPP và tới đây là EVFTA vấn đề này càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Kinh doanh và pháp luật