• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Kinh doanh và pháp luật số 431 - Pháp luật hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng

Kinh doanh và pháp luật số 431 - Pháp luật hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng
2019-06-01 11:58:25 573

Báo cáo xếp hạng Môi trường kinh doanh (Doing Business) năm 2019 của Ngân hàng thế giới cho thấy chỉ số thuận lợi của môi trường kinh doanh tại Việt Nam tụt một bậc so với năm trước (69/190). Năm 2018, báo cáo của Tổ chức này cũng cho thấy, chỉ số đánh giá về hiệu quả giải quyết tranh chấp hợp đồng của Việt Nam xếp thứ 66 trong tổng số 190 quốc gia xếp hạng, với thời gian giải quyết tranh chấp kéo dài trung bình 400 ngày và chi phí giải quyết tranh chấp lên tới 29% giá trị hợp đồng.

Kinh doanh và pháp luật