• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Kinh doanh và pháp luật số 430 - Nhiều thách thức khi áp dụng chuẩn báo cáo tài chính Quốc tế IFRS

Kinh doanh và pháp luật số 430 - Nhiều thách thức khi áp dụng chuẩn báo cáo tài chính Quốc tế IFRS
2019-05-20 09:37:34 642

Hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) bao gồm các các IAS và các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) đã được Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế ban hành và nhiều lần điều chỉnh, cập nhật và thay thế. IAS là điều kiện quan trọng, đảm bảo cho các doanh nghiệp, tổ chức trên toàn thế giới áp dụng các nguyên tắc kế toán thống nhất trong công tác lập và trình bày Báo cáo tài chính. Hiện nay, nhiều nước trên thế giới đang tiến dần đến xu hướng hội tụ IFRS. Trong xu thế toàn cầu hóa về kế toán, Việt Nam cũng không thể nằm ngoài tiến trình hội nhập với hệ thống IFRS.

Kinh doanh và pháp luật