• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Kinh doanh và pháp luật số 429 - Con dấu doanh nghiệp trong thời đại công nghệ số

Kinh doanh và pháp luật số 429 - Con dấu doanh nghiệp trong thời đại công nghệ số
2019-05-14 10:02:09 701

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Và sau gần 5 năm đi vào thực hiện, tỷ lệ ủng hộ việc bỏ con dấu đã vượt qua tỷ lệ phản đối. Tuy nhiên, trên thực tế, phần lớn các doanh nghiệp vẫn chưa từ bỏ được con dấu, nhiều cơ quan, tổ chức vẫn yêu cầu phải có dấu đỏ trong các văn bản, giao dịch.

Kinh doanh và pháp luật