• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Kinh doanh và pháp luật số 428 - Những lưu ý khi soạn thảo, thực thi hợp đồng

Kinh doanh và pháp luật số 428 - Những lưu ý khi soạn thảo, thực thi hợp đồng
2019-05-14 09:59:05 589

Theo thống kê, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt nam đều có nhu cầu rất lớn về vốn. Chậm thanh toán, thanh toán nhỏ giọt hoặc trây ì không thanh toán nhằm chiếm dụng vốn xảy ra khá nhiều trong các giao dịch thương mại giữa các doanh nghiệp.

Kinh doanh và pháp luật