• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Kinh doanh và pháp luật số 426 - Nghị định 20 về chống chuyển giá, những bất cập & giải pháp tháo gỡ

Kinh doanh và pháp luật số 426 - Nghị định 20 về chống chuyển giá, những bất cập & giải pháp tháo gỡ
2019-04-22 13:39:35 84

Nghị định 20/2017/NĐ-CP được cho là dấu mốc quan trọng trong hệ thống quy định pháp luật về giao dịch liên kết, đưa Việt Nam tiến gần hơn đến các chuẩn mực quốc tế về gia tăng tính minh bạch và nỗ lực chống trốn thuế. Mục tiêu là để chống chuyển giá đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI nhưng trong thực tiễn triển khai, Nghị định này đã nảy sinh nhiều bất cập, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Cụ thể tại khoản 3 điều 8 quy định: Tỉ lệ khống chế chi phí lãi vay 20% là một trong những vướng mắc được nhiều doanh nghiệp kêu bị làm khó và đề nghị sửa đổi. Những nội dung này sẽ được chương trình Kinh doanh và Pháp luật đưa ra bàn thảo trong chương trình ngày hôm nay.

Kinh doanh và pháp luật