• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Kinh doanh và pháp luật số 425 - Hòa giải thương mại

Kinh doanh và pháp luật số 425 - Hòa giải thương mại
2019-04-22 13:39:17 74

Khi Việt nam hội nhập kinh tế quốc tế, một mặt tạo ra các cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp trong nước, nhưng mặt khác cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro và nguy cơ phát sinh tranh chấp là điều khó tránh khỏi. Với những ưu điểm, nhất là không công khai thông tin các bên tranh chấp, và với nguyên tắc tôn trọng tối đa thỏa thuận của các bên, hòa giải dựa vào điều khoản trong hợp đồng hoặc thỏa thuận riêng theo văn bản, đảm bảo tính linh hoạt, đơn giản, nên hòa giải thương mại đang trở thành một phương thức giải quyết tranh chấp được ưa chuộng trên thế giới. 

Kinh doanh và pháp luật