• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Kinh doanh và pháp luật số 423 - Bộ Tư pháp với giải pháp cắt giảm điều kiện kinh doanh

Kinh doanh và pháp luật số 423 - Bộ Tư pháp với giải pháp cắt giảm điều kiện kinh doanh
2019-04-22 13:38:20 73

Công tác cải cách hành chính là 1 trong 10 sự kiện nổi bật năm 2018 của Ngành Tư pháp. Theo đó công tác cải cách hành chính đạt kết quả tích cực, tạo thuận lợi trong giải quyết yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành. Thực hiện chủ trương rà soát, cắt giảm các điều kiện kinh doanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp, ngày 08/6/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 1319 về phê duyệt phương án đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực Bộ quản lý.

Theo đó, Bộ Tư pháp đã đề xuất đơn giản, cắt giảm 49/94 điều kiện kinh doanh thuộc 07 lĩnh vực bổ trợ tư pháp đạt tỷ lệ 52%. Vậy những điều kiện nào sẽ được bãi bỏ, cắt giảm và lộ trình cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh này như thế nào? Đây sẽ là nội dung chính trong chương trình Kinh doanh và pháp luật tuần này với chủ đề: Bộ Tư Pháp với giải pháp cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh.

Kinh doanh và pháp luật