• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Kinh doanh và pháp luật số 422 - Xây dựng luật PPP nhu cầu cấp thiết từ thực tiễn

Kinh doanh và pháp luật số 422 - Xây dựng luật PPP nhu cầu cấp thiết từ thực tiễn
2019-03-23 09:27:53 56

Thưa quý vị và các bạn! Với nguồn vốn ngân sách hạn hẹp hiện nay, việc kêu gọi các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách, đặc biệt là mô hình hợp tác công tư -PPP được xem là giải pháp hiệu quả. Thế nhưng, cho đến nay, văn bản pháp lý cao nhất về đầu tư theo hình thức PPP mới dừng lại ở cấp nghị định. Điều này phần nào đã cản trở việc thu hút các nhà đầu tư lớn tham gia vào lĩnh vực này. Trong bối cảnh đạt mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, đạt được các mục tiêu trung, dài hạn, Việt Nam vẫn cần những bước đột phá trong nâng cao chất lượng hệ thống kết cấu hạ tầng, với một nguồn lực đầu tư rất lớn. Vì thế việc nhanh chóng xây dựng và ban hành luật PPP là một nhu cầu rất cấp thiết hiện nay. Vậy giải pháp nào giúp Luật PPP sớm được ban hành để gỡ khó cho doanh nghiệp sẽ là nội dung chính trong chương trình Kinh doanh và Pháp luật ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi

Kinh doanh và pháp luật