• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Kinh doanh và pháp luật số 414 - Trách nhiệm của xã hội của doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường

Kinh doanh và pháp luật số 414 - Trách nhiệm của xã hội của doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường
2019-03-15 14:11:17 56

KD&PL SỐ 414

Có thể nói rằng bảo vệ môi trường là một trong những trách nhiệm xã hội mà doanh nghiệp cần phải thực hiện nghiêm túc trong quá trình hoạt động của mình, nhất là trong bối cảnh Việt nam tham gia ngày càng sâu vào các hiệp định thương mại tự do như CPTPP

Vậy đâu là những nguyên nhân khiến nhiều doanh nghiệp còn thờ ơ với trách nhiệm xã hội trong việc bảo vệ môi trường, giải pháp nào khắc phục tình trạng trên sẽ là nội dung được chúng tôi đưa ra bàn luận trong chương trình Kinh doanh và Pháp luật ngày hôm nay về chủ để: TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP TRONG VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.
-------------------------------

 

Kinh doanh và pháp luật