• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Kinh Doanh và Pháp luật số 397 – TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP

Kinh Doanh và Pháp luật số 397 – TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP
2018-12-04 15:13:37 812

Kinh doanh và Pháp luật số 397 với chủ đề: TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP.

Trong quá trình hội nhập, trách nhiệm đối với xã hội của doanh nghiệp đã trở thành một yêu cầu bắt buộc.

Nhưng vấn đề này còn khá mới mẻ và ít được quan tâm đối với nước ta hiện nay.

Việt Nam đã tham gia hàng loạt hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trước sức ép từ các nhà nhập khẩu hàng hóa Việt Nam và người tiêu dùng, các doanh nghiệp trong nước buộc phải tuân thủ các chuẩn mực toàn cầu về an toàn lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, và bảovệ môi trường. Vậy trong bối cảnh hội nhập, doanh nghiệp cần thực hiện trách nhiệm xã hội của mình như thế nào? 


Kinh doanh và pháp luật