• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

KD&PL SỐ 406 - TĂNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI CHO DOANH NGHIỆP

KD&PL SỐ 406 - TĂNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI CHO DOANH NGHIỆP
2018-12-11 17:43:12 166

Tiếp cận đất đai sớm và được đảm bảo ổn định trong quá trình sử dụng là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp có thể nhanh chóng thực hiện kế hoạch sản xuất, nắm bắt tốt cơ hội của thị trường và tạo đà phát triển. Tuy nhiên Luật Đất đai năm 2013 hiện đã bộc lộ nhiều điểm hạn chế không còn phù hợp với thực tiễn và đang gây nhiều khó khăn và trói chân doanh nghiệp. Đây chính là nội dung được đề cập trong Chương trình Kinh doanh và Pháp luật số 406 với chủ đề: TĂNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI CHO DOANH NGHIỆP.

Kinh doanh và pháp luật