• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

KD&PL SỐ 404 - MUA BÁN NỢ CÓ CẦN ĐIỀU KIỆN KINH DOANH?

KD&PL SỐ 404 - MUA BÁN NỢ CÓ CẦN ĐIỀU KIỆN KINH DOANH?
2018-12-11 18:03:06 191

Tính đến cuối tháng 3/2018, tổng nợ xấu nội bảng của hệ thống tổ chức tín dụng chiếm khoảng 2,18% tổng dư nợ. Để đẩy mạnh xử lý nợ xấu, cần thúc đẩy phát triển thị trường mua bán nợ. Hiện nay sự thiếu vắng một thị trường mua bán nợ được cho là nút thắt chính trong việc thúc đẩy xử lý nợ xấu. Nghị quyết số 42 quy định về thị trường mua bán nợ nhưng đang thiếu khung pháp lý về thị trường về vấn đề này. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là các khoản nợ xấu có thể được bán qua thị trường mua bán nợ, nhưng tài sản đảm bảo có đi theo nợ về với chủ mới hay không?. Ngoài ra, Nghị định số 69/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 1/7/2016, khi ra đời được kỳ vọng tạo “cú hích” cho sự ra đời và phát triển bền vững của thị trường mua bán nợ, trong đó có nợ xấu của doanh nghiệp, của các tổ chức tín dụng cũng đã phát sinh nhiều bất cập được cho là rào cản cho sự phát triển của thị trường mua bán nợ

Kinh doanh và pháp luật