• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

KD&PL SỐ 403 - CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

KD&PL SỐ 403 - CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
2018-12-11 18:04:40 142

Nghị định 57/NĐ-CP của Chính phủ ban hành tháng 4-2018 thay thế cho Nghị định 210 được coi là giải pháp tạo lực đẩy giúp doanh nghiệp đầu tư mạnh hơn vào nông nghiệp nông thôn. Với những nghị định mới của nghị định 57 đã thực sự được tháo gỡ trong vướng mắc của doanh nghiệp hay chưa? Nội dung được đề cập trong chương trình Kinh doanh và Pháp luật ngày hôm nay với chủ đề: CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Kinh doanh và pháp luật