• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng theo quy định mới

Hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng theo quy định mới
2014-08-25 15:42:46 635

Vừa qua Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 21/2014/TT-NHNN hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Vừa qua Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 21/2014/TT-NHNN hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư quy định rõ phạm vi hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước của ngân hàng thương mại; phạm vi hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường quốc tế của ngân hàng thương mại và các hoạt động ngoại hối khác trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế. Theo đó, ngoài hoạt động ngoại hối cơ bản thì tùy từng thời kỳ mà ngân hàng thương mại có thể được cho phép thực hiện các hoạt động ngoại hối khác nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định.

Cũng theo Thông tư, Giấy xác nhận đủ điều kiện, Giấy xác nhận đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối hiện đang áp dụng sẽ bị thay thế bởi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Quyết định sửa đổi bổ sung Giấy phép hoặc Văn bản chấp thuận hoạt động ngoại hối.

Chậm nhất đến ngày 15/10/2015, các tổ chức tín dụng phải thực hiện chuyển đổi giấy phép hoạt động ngoại hối. Quá thời hạn này, tổ chức tín dụng phải chấm dứt các hoạt động ngoại hối không thực hiện chuyển đổi hoặc không được chuyển đổi.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2014.

Kinh doanh & Pháp luật