• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Giảm lãi suất cho vay đầu tư, xuất khẩu

Giảm lãi suất cho vay đầu tư, xuất khẩu
2014-08-25 16:04:33 579

Theo Thông tư số 108/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư, từ ngày 11/8/2014,

Theo Thông tư số 108/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư, từ ngày 11/8/2014,

- Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng VND giảm từ 10,8% xuống còn 10,5%/năm;

- Lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng VND giảm từ 8,7%/năm xuống còn 7,8%/năm;

- Mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng VND được giữ ở mức 2,4%/năm.

Mức lãi suất này áp dụng cho các đối tượng đầu tư ngành nghề, xuất khẩu hàng hóa có trong danh mục tại Nghị định số 75/2011/NĐ-CP.

Kinh doanh & Pháp luật