• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Công nghệ cấm chuyển giao

Công nghệ cấm chuyển giao
2014-12-30 11:04:34 361

Từ ngày 01/02/2015, 14 công nghệ được bổ sung vào danh mục cấm chuyển giao, nâng tổng số công nghệ bị cấm chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam và trong lãnh thổ Việt Nam tăng lên 30 công nghệ.

Từ ngày 01/02/2015, 14 công nghệ được bổ sung vào danh mục cấm chuyển giao, nâng tổng số công nghệ bị cấm chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam và trong lãnh thổ Việt Nam tăng lên 30 công nghệ.

Đây là nội dung chính của Nghị định số 120/2014/NĐ-CP của Chính phủ bổ sung, sửa đổi hướng dẫn một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Theo đó, một số đối tượng mới được bổ sung vào danh mục cấm như: Công nghệ sử dụng thủy ngân trong khai thác vàng quy mô nhỏ; Công nghệ sản xuất xe ôtô không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 2; Công nghệ sản xuất tivi, máy tính cá nhân sử dụng tia điện tử để tạo hình ảnh theo công nghệ analog; Công nghệ xử lý chất thải công nghiệp và y tế bằng công nghệ đốt một cấp hoặc công nghệ đốt chất thải không có hệ thống xử lý khí thải; Công nghệ sử dụng chất CFC và HCFC.

Kinh doanh & Pháp luật