• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Bốn mùa yêu thương tập 205 - Ngân Quỳnh từng ép con theo ý mẹ và hỏng việc

Bốn mùa yêu thương tập 205 - Ngân Quỳnh từng ép con theo ý mẹ và hỏng việc
2019-09-07 18:45:44 489

Trong gia đình, con cái luôn phải tôn trọng bố mẹ, nhưng liệu bố mẹ có thật sự tôn trọng con cái chưa? Làm sao để vừa dạy dỗ nghiêm khắc cho con nên người nhưng vẫn phải tôn trọng con mình?

Bốn mùa yêu thương