• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Bốn mùa yêu thương tập 199 - Diễn viên Kiều Trinh: Tôi giận quá nên dùng chổi để đánh con

Bốn mùa yêu thương tập 199 - Diễn viên Kiều Trinh: Tôi giận quá nên dùng chổi để đánh con
2019-08-01 09:38:26 391

Mỗi gia đình đều có cách dạy con khác nhau, đa dạng, phong phú để răn dạy con những điều hay lẽ phải. Không ít gia đình dạy con bằng hình thức bạo lực như dùng roi vọt khi các em làm sai hoặc không nghe lời cha mẹ, những đòn roi nặng hay nhẹ tùy thuộc vào mức độ sai phạm của các em

Bốn mùa yêu thương