• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Bốn mùa yêu thương tập 197 - Nhà thiết kế Li Lam: Sống vì mình chứ đừng vì ai khác

Bốn mùa yêu thương tập 197 - Nhà thiết kế Li Lam: Sống vì mình chứ đừng vì ai khác
2019-07-07 16:14:08 452

Xã hội hiện nay, nhiều người quá bận tâm việc mình sẽ xuất hiện như thế nào trước mắt người khác cả về hình thức lẫn tính cách. Cũng có những người lấy áp lực dư luận làm động lực để thay đổi bản thân. Vậy làm thế nào để dung hòa vấn đề này?

 

Bốn mùa yêu thương